Zmeny v právnych predpisoch: zakázané držanie psov na reťazi na Slovensku

Na Slovensku nedávno nadobudli účinnosť nové právne predpisy, ktoré majú výrazný dopad na spôsob, akým môžu byť psy držané v domácnostiach a iných chovných zariadeniach. Tieto zmeny sú zamerané na zlepšenie pohody a starostlivosti o psy, a majú aj pozitívny dopad na spoločnosť ako celok.

Nové právne predpisy:

Podľa novele zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá nadobudla účinnosť, je teraz zakázané držať psy uviazané na reťazi trvalo. Nové predpisy umožňujú len krátkodobé uviazovanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania. Tento zákon sa vzťahuje na psy narodené po 1. januári 2022, zatiaľ čo pre psy narodené pred týmto dátumom začne platiť od 1. januára 2024.

Dôvody za zmenou:

Zmeny v právnych predpisoch prišli ako reakcia na dlhodobé obavy týkajúce sa pohody a bezpečnosti psov držaných na reťazi. Uviazanie psa na reťazi môže mať negatívny dopad na jeho fyzickú a psychickú pohodu, a môže viesť k agresívnemu alebo obávanému správaniu.

Výnimky zo zákazu:

Existujú výnimky z tohto zákazu pre nebezpečné psy, služobné psy v službách polície, vojakov, colníkov alebo justičnej stráže, a tiež psy na osobitné účely, ako sú záchranárske, pastierske alebo napríklad poľovnícke počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený a počas výcviku.

Budúcnosť držania psov na Slovensku:

Tieto nové právne predpisy predstavujú veľký krok vpred vo vývoji starostlivosti o psy na Slovensku. Očakáva sa, že poskytnú psom lepšie životné podmienky a zlepšia vzťahy medzi psami a ich majiteľmi, ako aj medzi psami a širšou komunitou. Dvojročné prechodné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2022 a končí 1. januára 2024, poskytuje vlastníkom psov dostatok času na to, aby sa prispôsobili novým predpisom a zlepšili chovné podmienky svojich psov​​.

zdroj: Noviny.sk​